Điện thoại liên hệ: 0974.203.404
----------------------KHÔNG ĐỔI ĐỒ--------------------------Túi đeo chéo đen 200k

Túi mây 40k

Balô cá sấu bị lỗi phần dây kéo nên mình fix mạnh 50k

Vòng tay hoa 30k

Băng đô trắng 10k

Băng đô 20k

Băng đô nơ 20k

Cột tóc hoa hồng 20k

Vòng cổ bạc 30k

Vòng đeo tay cá tính 30k