Tình hình là e có 1 số bình sữa không dùng đến mới 100% do con em không bú bình, và 1 nôi tự động 2 tầng Long Hưng còn mới 90% nằm 1 lần xếp cất, nên e có nhu cầu thanh lý, mẹ nào có nhu cầu liên hệ em 0933.993.448 e tên Trang ạ.
Bình Dr Drown 240ml e mua set 3 bình thanh lý 130k/bình, 370k/set 3 bình.
Bình Mam 125ml màu hồng thanh lý 150k/bình.
Bình playtex 166ml & 266ml mỗi set 3 bình thanh lý 130k/ bình, 360k/set.
Nôi tự động 2 tầng Long Hưng còn mới 90% con e nằm 1 lần do nhà chật và con hơi khó tính nên xếp bỏ vào thùng cất, e thanh lý 800k cho mẹ nào có nhu cầu.