Thanh lý MHS Medela Swing đã qua sử dụng nhưng còn rất mới và đầy đủ phụ kiện...
Giá 2tr4
Liên hệ Hà : 0908103292.Thanks !