Thanh lý máy tập thể dục (ít dùng nên còn khá mới), máy tập cả chân và tay.
Kích thước:40cmx60cm
Liên hệ: Trang 0936202289