Minh can thanh ly may hut sua doi Medela Swing. Hang day du phu kien di kem, moi su dung hon 3 thang, con bao hanh den thang 6/2016. Do minh di lam khong co thoi gian hut nen thanh ly cho me nao co nhu cau. Gia thanh ly 4.5 trieu nhe. Me nao can thi lien he voi minh so 0985057796 hoac so 0983297283.