MHS mình mới mua được hơn 4 tháng nhưng do ko nhu cầu sử dụng nên muốn thanh lý cho mẹ nào co nhu câu. LH 0989005409