máy mua ngay 25.7, con mới 80% vi chỉ su dung 1 tháng thoi.con han bảo hành toi thang 7 nam 2013 hinh đính kèm. gia mua 2.4 trieu, thanh lý giảm 40% con 1.4 trieu . Lien he : 0902 40 77 14 gap Ms Yến OR 0933 82 91 82 gap Ms Yến
hình đính kèm :

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]

[IMG][/IMG]