Hi, Mình có 2 cái máy ảnh cần thanh lý. máy mua rất đắt. đã lâu rồi mình ko dùng. nay dọn nhà muốn thanh lý cho gọn.