Thanh lý cái LCD Samsung 19 inch, sử dụng tốt, giá 1tr, lhe 0909 742 456

1tr - xai tot - LCD doi dau (it xai, luc mua moi 4,5tr) by kiwi3011, on Flickr

1tr - xai tot - LCD doi dau (it xai, luc mua moi 4,5tr) by kiwi3011, on Flickr

1tr - xai tot - LCD doi dau (it xai, luc mua moi 4,5tr) by kiwi3011, on Flickr