Em muốn thanh lý lại chai base của Laneige, còn mới nguyên nhé, em chưa xài đâu. Skin veil base, mẫu mới sản xuất của năm 2012 đó. Em để lại giá 550k. Liên hệ: 0942874798