Dư dùng Thanh lý 1 chai lotion lancome tresor midnight rose fix 500 cho mẹ nào cần vì đang gom để lLa chai thiery mugler gấp ạ phone 0907175172 các mẹ vào web hãng xem giúp em vì lười úp hìhì quá em đặt trên ưeb hãng luôn ấy ạ