Được tặng nhưng không nhu cầu sử dụng nên để lại cho người nào cần
Giá ra đi 900k