Mình có mua thẻ tập yoga bầu 6 tháng tại trung tâm yoga Luna Thái (thẻ có thể sử dụng đến 9 tháng nếu quá trình tập không thường xuyên) mẹ nào quan tâm ib cho mình theo sđt 0913353053 để rõ thêm. Thẻ kích hoạt khi các bạn tham gia chương trình. Các mẹ sẽ được tặng thêm 1 thảm tập yoga (vì mình cũng chưa lấy). Mình mua để tập nhưng con không ở lại với mình nên mình pass lại giá khi mua là 3.960.000 đ - thích hợp với mẹ bầu từ 3 tháng trở lên. Giá yêu thương cho mẹ nào quan tâm là 3.000.000 đ