Con mình được học bổng Anh Văn của trường Aston HCM tháng 2 hết hạn đăng lý học mà nhà ko ai chở bé đi học được nên mình thanh lý lại 800k. Mẹ nào có con học ở đây thì mua lại cho mình nhé!