Mình thanh lý hộp tiet trung bình sua pigeon moi 100% bang lo vi sóng gia 300k so dt cua minh 0908216121http://memua.vn/images/thumbnails/6/338/423/H%E1%BB%99p_ti%E1%BB%87t_tr%C3%B9ng_b%C3%ACnh_s%E1 %BB%AFa_trong_l%C3%B2_viba_(5-6_b%C3%ACnh_s%E1%BB%AFa)_PL20007-1.jpg