Mình cần thanh lý hoặc sang nhượng toàn bộ vải, phụ liệu để may đầm công sở. nếu bạn nào có nhu cầu mình sẽ dẫn đến shop mà mình đang giao sỉ thành phẩm để các bạn giao tiếp cho họ.