Son Tester Dior xài rồi hay New vậy bạn? Đã thanh lý chưa?