Thanh lý 2 cái giường gấp mã G07 giá mới 570k - thanh lý 370k
giuong gap, giường gấp, giường gấp văn phòng, giương gap van phong, giường xếp, giường gấp tại HN
và giường gấp mã G06 giá mới 520k - thanh lý 330k,
giuong gap, giường gấp, giường gấp văn phòng, giương gap van phong, giường xếp, giường gấp tại HN
tất cả mới 100%.
Địa chỉ định công, hoàng mai
Sđt: 0977.123.443