Mình có đôi giày TOMS mua ở USA, mang đc 1 lần do chân mình ú quá nên chật.
Size 6
Thanh lý 100k