Giầy nam và nữ đều còn khá mới. Lhe 0932210007. Nữ size 38, nam size 41, tre em size 34.