do order nhầm size minh bán lỗ 30% mua 2tr6 ban 2tr nha