Nhớ bạn này bằng tuổi mìng (88) mà con đã 5 tuổi rồi =.= hồi có hẹn bạn mua cây son bj ở quán ốc ngay pxl nè hihi