Mình thanh lý Thẻ 12 tháng tập buổi trưa (Yoga & Fitness) do công ty chuyển địa điểm nên không theo tập được (thẻ 6tr) thanh lý giảm 50% còn 3tr. cho bạn nào có nhu cầu