Bán gấp bàn ghế như hình
10 bộ - 1 bàn 4 ghế = 1 bộ
1 xe, bàn taff
bán cho mẹ nào kd đồ ăn nha- mới mua chưa dc 1 tháng - làm chán bỏ