Mình có một đôi dùng một lần muốn thanh lý lại vì chân to nên cứ bè ra ... xấu...


Cảm ơn các mẹ đã đọc tin.





[IMG][/IMG]





[IMG][/IMG]