Người nhà mình đem từ Mỹ về một số món mình không sử dụng, TL rẻ cho bạn nào cần tất cả đều là thương hiệu nổi tiếng và xài tốt
Duong tóc CHI 355ml: 380k 177ml: 280k
Mat na Dead Sea Mud Mask hiệu nay được danh gia rất cao TL 350k
Kem tao kieu toc DevaCurl Supercream TL 550k
Lien he minh o9o3o273o3