Dùng để trang trí nhà cửa, trang trí tiệc cưới, sinh nhật,...
Có 2 màu sắc để lựa chọn.
Dùng chỉ 1 lần nên vẫn còn rất mới