Mình thanh lý một số mặt hàng váy hè, áo hè, liên hệ 0932210007