Thanh lý ít đồ để mua đồ khác cho con, các Moms ủng hộ giùm: https://www.facebook.com/JerryNhongN...5261277&type=3