Mình updated lại đồ thanh lý nhé

http://www.flickr.com/photos/92228517@N07/

Tel: 0908041048