Ô trẻ em do choi dài 20cm: 10k


Bộ thú nhồi bông: 70k


Xúc sắc 15k