Dư dùng mình cần thanh lý 1 số đồ.
http://www.flickr.com/photos/3872916...ge1/?details=1
Mẹ nào quan tâm liên hệ: 0908.87.85.82