Có con nhỏ nên không thể làm 1 lúc, mọi người thông cảm nhé, có gi call mình
01227093939 dương
http://www.flickr.com/photos/87191789@N03/