không sài được vì toàn tiếng anh không nên thanh lý lại cho ai cần, chỉ có máy và sạc thôi ạh, tình trạng còn 90%
ai cần liên hệ 0985070153