Thanh lý
-Pantene xả, 335 ml, giá 50k/ 1 chai, nature care, 1 chai duy nhất
http://1.bp.blogspot.com/-kJok8oz5go...MY/FWwYahkdiS4

-Ampi pur sức mạnh tăng cường, 370 ml, giá 65k/ 1 chai duy nhất
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/20...pur-849f38.jpg

-Cif hương chanh 500 ml, giá 27k/ 1 chai duy nhất
http://i249.photobucket.com/albums/g...g?t=1282638560

Gọi: Ms.Như 0907 sáu sáu bốn 684