Rất là like cmt của bạn trungthanh199 nha. Giá này là rất hời đó ạ. Vì dàn đúng là chỉ bày ra có hơn 1 tháng, dùng 1-2 lần rồi lại cất hộp lên nằm nóc tủ suốt í mà