Mới mua nhưng ko dùng nên thanh lý đãi đỡ cột sống H3 cỡ XL
Giá TL: 400K _ giá ở viện 600K
mới 100%