Thanh lý một ít đồ shop tồn, zalo 0961867683, shopee https://shopee.vn/anhvyvi