Giá 250, mặc mát mẻ lắm các mẹ. sđt 0904685925, dành cho mẹ nào dưới 50 kg thôi ạ