Minh con du 5 bich collagen shiseido co nhu cau thanh ly. Minh co giu hoa don goc mua hang ben nhat de cac ban yen tam nhe. Lien lac 0979 haihai 7939