Thanh lý bộ boxing giá rẻ gồm bao cát loại xin, 1,2M, giá treo + găng tay loại xịn- giá cả bộ 1 triệu, cònmới tinh,mua chưa được 1 tháng chuyển nhà không dùng nữa. Mua hơn 2 triệu