Mình được bạn tặng, dư không dùng nên thanh lý:
1) Bình tập uống Avent 6m+, 160k


2) Túi lưới ăn trái cây Munchkin, 80k


LH: Vân - 0909 169 468