Nhiều đồ chị chưa để giá, em muốn qua bên chị coi đồ quá ^^