E có 2 bộ áo dài, màu trắng mặc vài lần, màu đỏ mặc đúng 2 lần, ai có nhu cầu liên hệ: 0984739955. E sinh em bé xong, giờ mặc k vừa. Hic!