Thanh lý đôi Aldo da thật sz 38, chất da mềm siêu đẹp, chỉ có sz 38 nhưng mê quá cố nhấc, mới bơi đi 1 lần duy nhất. Mua của mẹ Nemo 800k, thanh lý 500k nhé!


Ké đôi oxford phối da cho các nàng mê Vintage, sz 37, mới 70%, mua 990k thanh lý 500k