Giá mình thanh lý 210k. Nhà mình ở Q10.
Liên hệ: 01212111407