Mình thanh lý 5 phiếu mua hàng của Fahasa, 5 phiếu giá 450,000
LH: 01686830250 Hoa.