mình cần thanh lý 1 Son đỏ Rubine trong bộ sản phẩm Coral Rose cua Tenamyd Canada còn mới và cọ phấn phủ của Thebodyshop mới tinh.
láy giá rẻ 450k/2 món
http://www.flickr.com/photos/8947545...in/photostream
http://www.flickr.com/photos/8947545...in/photostream
lien hệ: 0963883738 nhé, mình cảm ơn