Dư nên thanh lý giá 220k. Còn nguyên bọc chưa bóc. Liên hệ Thủy 01284948351 - Bình Thạnh