Mình thanh lí toàn bộ hàng của shop, giá 100k/đầm và 70,000/váy nhé.
Chỉ nhận thanh lí số lượng lớn. Không thanh lí lẻ từng cái
ĐT liên hệ: Trinh - 0903144642

Tham khảo mặt hàng của shop: https://www.facebook.com/theTmoregirlish

Vài hình ảnh tham khảo: